คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นารายณ์ซูเปอร์แบค จำกัด


     บริษัท นารายณ์ ซูเปอร์แบค ก่อตั้งเมื่อ 24 สิงหาคม 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายถุงกระดาษช้อปปิ้งแบค ถุงกระดาษบรรจุอาหารและกระดาษห่ออาหาร ซึ่งจุดเริ่มต้นของบริษัทนั้น มาจากธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับทำถุงพลาสติก และนำมาต่อยอดเป็นบริษัทผลิตถุงพลาสติกรายแรกของประเทศ ซึ่งคือ บริษัท นารายณ์แพค จำกัด จนกระทั่งเมื่อประมาณ 28 ปีที่แล้ว ได้รับการชักชวนจากบริษัทลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่น นามว่า บริษัท ซูเปอร์แบค จำกัด ที่เป็นผู้ผลิตถุงกระดาษโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้น ให้มาร่วมลงทุนทำธุรกิจถุงกระดาษ จากความเชื่อมั่นในประสบการณ์และ Know-how ของผู้ร่วมทุน จึงได้มีการก่อตั้งบริษัทผลิตถุงกระดาษร่วมทุน นารายณ์ซูเปอร์แบค จำกัด ขึ้น
     ปัจจุบัน บริษัท นารายณ์ซูเปอร์แบค ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และมีกำลังการผลิต 328 ล้านใบ/ปี โดยในกระบวนการผลิต ทางบริษัท ได้มีการนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตถุงกระดาษทุกขั้นตอน เป็นระบบเดียวกันแบบ (IN-LINE) แห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยคำนึงถึงความสำคัญของคุณภาพการผลิต ความสะอาด ความปลอดภัย ความพึงพอใจของลูกค้า และการรักษาสิ่งแวดล้อม
     - กระดาษ เป็นกระดาษ Food Grade ซึ่งสามารถสัมผัสอาหารได้โดยไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่ จะนำเข้าจากต่างประเทศแถบยุโรป และอเมริกา
     - สี ใช้สีฐานน้ำระบบ FLEXO จากผู้ผลิตชั้นนำ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการจัดการระบบ ISO 14001:2015 (เวอร์ชั่นล่าสุด) และ มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร GMP & HACCP และ FDA (Food & Drug Administration) ซึ่งจัดเป็นสีที่สามารถสัมผัสอาหารได้ ปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
     - กาว เราเลือกใช้จากผู้ผลิตชั้นนำ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการจัดการระบบ ISO 9001:2015 (เวอร์ชั่นล่าสุด) อีกทั้งตัวกาว ยังได้รับการรับรอง FDA (Food & Drug Administration) ซึ่งสามารถสัมผัสอาหารได้ โดยไม่มีสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทั้งผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม


     ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังไม่ละเลยที่จะตรวจสอบความสะอาดของเครื่องจักร และพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าทุกตัวที่ลูกค้าได้รับนั้น สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการผลิต เพื่อพัฒนาให้บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ สีเขียวอย่างครบวงจร รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งระบบการทำงานด้านคุณภาพ ระบบการจัดการที่ได้มาตรฐาน จนได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP&HACCP และ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษรายแรกในประเทศไทย และล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ทางบริษัท นารายณ์ ซูเปอร์แบค จำกัด ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร Food Safety Management System - ISO 22000:2005 , FSSC 22000 (Version 4.1)

     นอกจากผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษฟู้ดเกรดบรรจุอาหาร และกระดาษฟู้ดเกรดห่ออาหาร หรือ กระดาษฟู้ดเกรดรองอาหาร ที่เป็นสินค้าเด่นของบริษัทฯ แล้ว เรายังได้พัฒนาการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษมีหูหิ้ว ช้อปปิ้งแบค ถุงผ้าTote bag และสินค้าอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ภายใต้คอนเซ็ป ONE STOP SHOPPING อีกด้วย