คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
ต่อหน้า

ระบบการพิมพ์แบบ Offset

29/3/2021 01:24

offset-printing-system

ระบบการพิมพ์แบบ Offset เป็นเทคนิคการพิมพ์เชิงพาณิชย์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งภาพหมึกบนแผ่นพิมพ์จะถูกพิมพ์ลงบนกระบอกยางแล้วถ่ายโอนไปยังกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ กระบอกยางให้ความยืดหยุ่นสูงช่วยให้สามารถพิมพ์บนไม้ ผ้า โลหะ หนัง และกระดาษหยาบได้

อ่านต่อ
Comments | โพสใน เรื่องน่ารู้ โดย Store Owner

ระบบการพิมพ์แบบ Flexo

29/3/2021 00:39

flexo-printing-system

ระบบการพิมพ์แบบ Flexo เป็นระบบการพิมพ์แบบฐานสีน้ำ ที่ทำให้ NSB สามารถจัดการการพิมพ์ลายตามแบบของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ที่ความคลาดเคลื่อนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง NSB คือบริษัทผู้ผลิตรายแรกของไทย ที่นำเข้าการพิมพ์ระบบนี้ วันนี้ เรามาทำความรู้จักกับระบบนี้กันดีกว่า

อ่านต่อ
Comments | โพสใน เรื่องน่ารู้ โดย Store Owner

กระดาษทั่วไป VS กระดาษกันความมัน

21/3/2021 22:17

normal-paper-foodgrade-paper

กระดาษโดยทั่วไปทำจากเส้นใยเซลลูโลส และมีอากาศแทรกตามช่องว่าง เมื่อกระดาษประเภทนี้สัมผัสโดนอาหารมันที่มีความร้อน ความร้อนจากไขมันจะทำปฏิกิริยาละลายสารเคมีอันตรายจำพวกโลหะหนักในตัวกระดาษ และซึมลงสู่อาหาร กระดาษฟู้ดเกรดชนิด Greaseproof ตัวกระดาษทำจากเส้นใยเวอร์จิ้น ผ่านกระบวนการผลิตที่พิเศษโดยการตีเยื่อให้เส้นใยกระจายตัว มีความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นผลให้มีความต้านทางต่อการซึมผ่านของไขมันและน้ำมันได้ดี

อ่านต่อ
Comments | โพสใน เรื่องน่ารู้ โดย Store Owner

การย่อยสลาย ทางชีวิภาพ VS ทางอินทรีย์

10/3/2021 08:43

การย่อยสลายทางชีวิภาพ (Biodegradable) ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นการย่อยสลายแบบเทียม ส่วนการย่อยสลายทางอินทรีย์ (Compostable) สามารถเรียกได้ว่าเป็นการย่อยสลายแบบแท้ ถึงแม้จะสามารถย่อยสลายได้ทั้งคู่ แต่ขั้นตอน และปัจจัยต่างกัน ซึ่งเป็นจุดที่ต้องคำนึงถึง

อ่านต่อ
Comments | โพสใน เรื่องน่ารู้ โดย Store Owner

กระดาษฟู้ดเกรดดีอย่างไร

26/9/2017 16:13

คือ กระดาษที่สามารถสัมผัสอาหารได้ โดยรับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า ไม่มีสารเคมี โลหะหนัก หรือสารอื่นๆ ที่เมื่อสัมผัสกับอาหาร เข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภค แล้วจะไม่ก่อให้เกิดการสะสม ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ
Comments | โพสใน เรื่องน่ารู้ โดย Admin

มาตรฐาน GMP & HACCP

26/9/2017 15:57

gmp haccp

GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลก ว่าสามารถทําให้อาหารเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นหากยิ่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดได้ทั้งหมด ก็จะทําให้อาหารมีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยมากที่สุด

อ่านต่อ
Comments | โพสใน เรื่องน่ารู้ โดย Admin

FDA ทำหน้าที่อะไร

26/9/2017 15:51

Food & Drug Administration (FDA) คือ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน หรือ เรียกสั้นๆ ว่าเป็น อย. ในสหรัฐฯ นั่นเอง

อ่านต่อ
Comments | โพสใน เรื่องน่ารู้ โดย Admin
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
ต่อหน้า