คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
ต่อหน้า

offset-printing-system

ระบบการพิมพ์แบบ Offset เป็นเทคนิคการพิมพ์เชิงพาณิชย์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งภาพหมึกบนแผ่นพิมพ์จะถูกพิมพ์ลงบนกระบอกยางแล้วถ่ายโอนไปยังกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ กระบอกยางให้ความยืดหยุ่นสูงช่วยให้สามารถพิมพ์บนไม้ ผ้า โลหะ หนัง และกระดาษหยาบได้

อ่านต่อ

flexo-printing-system

ระบบการพิมพ์แบบ Flexo เป็นระบบการพิมพ์แบบฐานสีน้ำ ที่ทำให้ NSB สามารถจัดการการพิมพ์ลายตามแบบของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ที่ความคลาดเคลื่อนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง NSB คือบริษัทผู้ผลิตรายแรกของไทย ที่นำเข้าการพิมพ์ระบบนี้ วันนี้ เรามาทำความรู้จักกับระบบนี้กันดีกว่า

อ่านต่อ

normal-paper-foodgrade-paper

กระดาษโดยทั่วไปทำจากเส้นใยเซลลูโลส และมีอากาศแทรกตามช่องว่าง เมื่อกระดาษประเภทนี้สัมผัสโดนอาหารมันที่มีความร้อน ความร้อนจากไขมันจะทำปฏิกิริยาละลายสารเคมีอันตรายจำพวกโลหะหนักในตัวกระดาษ และซึมลงสู่อาหาร กระดาษฟู้ดเกรดชนิด Greaseproof ตัวกระดาษทำจากเส้นใยเวอร์จิ้น ผ่านกระบวนการผลิตที่พิเศษโดยการตีเยื่อให้เส้นใยกระจายตัว มีความหนาแน่นสูง ซึ่งเป็นผลให้มีความต้านทางต่อการซึมผ่านของไขมันและน้ำมันได้ดี

อ่านต่อ

การย่อยสลายทางชีวิภาพ (Biodegradable) ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นการย่อยสลายแบบเทียม ส่วนการย่อยสลายทางอินทรีย์ (Compostable) สามารถเรียกได้ว่าเป็นการย่อยสลายแบบแท้ ถึงแม้จะสามารถย่อยสลายได้ทั้งคู่ แต่ขั้นตอน และปัจจัยต่างกัน ซึ่งเป็นจุดที่ต้องคำนึงถึง

อ่านต่อ

คือ กระดาษที่สามารถสัมผัสอาหารได้ โดยรับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า ไม่มีสารเคมี โลหะหนัก หรือสารอื่นๆ ที่เมื่อสัมผัสกับอาหาร เข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภค แล้วจะไม่ก่อให้เกิดการสะสม ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

gmp haccp

GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลก ว่าสามารถทําให้อาหารเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นหากยิ่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดได้ทั้งหมด ก็จะทําให้อาหารมีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยมากที่สุด

อ่านต่อ

Food & Drug Administration (FDA) คือ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน หรือ เรียกสั้นๆ ว่าเป็น อย. ในสหรัฐฯ นั่นเอง

อ่านต่อ
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
ต่อหน้า