การย่อยสลาย ทางชีวิภาพ VS ทางอินทรีย์

การย่อยสลายทางชีวิภาพ (Biodegradable) ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นการย่อยสลายแบบเทียม เป็นการย่อยสลายของวัสดุที่ถูกสลายตัวได้ด้วยเชื้อรา แบคทีเรีย หรือกระบวนการทางชีววิทยาอื่นๆ ซึ่งเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่ดำเนินการตามหลักสูตรและการสลายวัสดุไปยังส่วนที่เป็นส่วนประกอบ ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพืช จากสัตว์ หรือแร่ธาตุจากธรรมชาติ อย่างไรก็ตามวัสดุเหล่านี้จะแยกย่อยในอัตรา และระยะเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัสดุตั้งต้น

แล้วทำไม NSB ถึงเลือกระแบบการพิมพ์นี้?

การย่อยสลายทางอินทรีย์ (Compostable) ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นการย่อยสลายแบบแท้ เป็นการย่อยสลายของวัสดุที่ถูกแตกตัวเป็นองค์ประกอบทางธรรมชาติในสภาพแวดล้อมของปุ๋ยหมัก เนื่องจากมีการแยกย่อยออกเป็นองค์ประกอบตามธรรมชาติจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการสลายมักใช้เวลาประมาณ 90 วัน

แล้วการย่อยสลายทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร? แม้ว่าวัสดุที่ย่อยสลายได้ทั้งหมดจะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แต่วัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradable) บางชนิดจะไม่ย่อยสลายหายไป 100% เพราะจะทิ้งเศษโลหะไว้เบื้องหลัง ซึ่งเศษโลหะเหล่านั้น ยังคงเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะย่อยสลายได้และนานกันวัตถุประเภทเดียวกันชนิดทั่วไป หากไม่มีปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม ในทางกลับกันวัสดุที่ย่อยสลายได้ (Compostable) จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าฮิวมัส ที่เต็มไปด้วยสารอาหารและเหมาะสำหรับพืช โดยสรุปผลิตภัณฑ์ที่เป็น Compostable สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แต่มีประโยชน์เพิ่มเติม นั่นคือเมื่อพวกมันสลายพวกมันจะปล่อยสารอาหารที่มีคุณค่าลงสู่ดินช่วยในการเจริญเติบโตของต้นไม้และพืช