กระดาษฟู้ดเกรดดีอย่างไร

         กระดาษฟู้ดเกรด คำว่า Food grade อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากนัก ในประเทศไทย ทั้งนี้ คำนี้มีความหมายว่า สิ่งนั้น ๆ ปลอดภัยต่อการใช้งานกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสกับอาหารโดยตรง หรือทางอ้อมก็ตาม

         ในปัจจุบัน ที่เทรนด์อาหาร และขนมต่าง ๆ นั้น มาแรงเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะแข่งขันกันที่รสชาติ และหน้าตาของอาหารแล้ว บรรจุภัณฑ์เอง ก็มีส่วนช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างแบรนด์ หรือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการด้วยเฉกเช่นเดียวกัน ซึ่งภาชนะที่ใช้ในการบรรจุอาหารนั้น มีหลากหลายรูปแบบ และทำมาจากหลากหลายวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก กระดาษ ไม้ และอื่น ๆ อย่างไรก็ดี นอกจากจะโฟกัสไปที่รูปแบบของบรรจุภัณฑ์แล้ว ความสะอาด และความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ ก็เป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึงด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ คุณจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกใช้กับอาหารนั้นปลอดภัยจริง ๆ

         ด้วยเหตุนี้ บทความนี้ เราจะมีให้ข้อมูลเรื่อง กระดาษฟู้ดเกรดกัน

         รู้หรือไม่ ว่ากระดาษทั่วไป นั้นไม่ได้ทำมาจากเยื่อไม้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสารเคมีอื่น ๆ ปะปนอยู่ด้วย อย่างเช่น สารฟอกนวล สารสีย้อม สารควบคุมจุลชีวะ สารช่วยการยืดตัวของเยื่อ สารต้านการซึมน้ำ และสารเพิ่มความเหนียวเป็นต้น* สารต่าง ๆ เหล่านี้ที่อยู่ในกระดาษทั่วไป อาจเป็นสารที่เป็นพิษต่ออาหาร และผู้บริโภค ซึ่งเมื่อกระดาษสัมผัสกับอาหาร สารพิษเหล่านี้ก็จะเจือปนไปกับอาหาร เข้าสู่ร่างการของผู้บริโภค ซึ่งเมื่อสะสมไว้เป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง หรืออันตรายต่อผู้บริโภคก็เป็นได้ ยิ่งหากมีการพิมพ์สี โดยใช้สีพิมพ์ที่ไม่ได้มาตรฐานฟู้ดเกรดร่วมด้วยแล้วละก็ อาจจะยิ่งเพิ่มอัตราความเสี่ยงเข้าไปอีก ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สัมผัสกับอาหาร ควรเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่ได้ผ่านการรับรองแล้วว่าปลอดภัยต่ออาหารอย่างแท้จริง

         ที่ บริษัท นารายณ์ซูเปอร์แบค จำกัด วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่เราเลือกใช้นั้น ล้วนแต่เป็นชนิด Food grade โดยทั้งสิ้น แม้กระทั่งกระบวนการผลิตของเรา ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร GHPs & HACCP โดยเฉพาะวัตถุดิบกระดาษ ยังได้ผ่านการตรวจสอบ และการรับรองโดยองค์การอาหาร และยา แห่งสหรัฐอเมริกา FDA ว่าไม่มีสารเคมี หรือสารอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ยิ่งไปกว่านั้น กระดาษที่ใช้ในการผลิตนั้นเป็นกระดาษ Food Grade ซึ่งนำเข้าจากประเทศแถบยุโรป โดยนำไม้ที่มีกระบวนการจัดการป่าไม้ระบบหมุนเวียนอย่างยั่งยืนมาผลิต ไม่ทำลายธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

         ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้บริโภค ตลอดจนผู้ประกอบการเอง ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ควรใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค โดยการเลือกใช้ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่เป็นชนิด Food grade เพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมี และสารอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อรางกายได้

         *ที่มา: https://www.doubleapaper.com/th/assets/media/paperknowledge/paper_element1.pdf